ביקור בבית לאנשים מרותקים

ניתן לפנות למזכירות ע"מ לקבוע בית לשם הדגמת מכשירי שמיעה ומכשירי עזר , ההדגמה תבוצע ע"י איש מקצוע וללא כל התחיבות מצד המזמין -נא לעיין בקטלוג המוצרים