Print this page

שירותים שלנו

שירותים :  

1- בדיקת שמיעה לילדים ומבוגרים ע"י אנשי מקצוע בכירים בענף 

2- התאמת מכשירי שמיעה לכל הגילאים תוך מתן הנחות גדולות בהנחיית משרד הבריאות וקופות החולים 

3- מכשירי עזר אשר עשויים לשפר את איכות החיים באופן משמעותי לאלה אשר סובלים מבעיות שמיעה 

4- בדיקות MOXO לגלוי בעיות קשב וריכוז 

5- ציוד רפואי למוסדות ובתי אבות